Powrót po urlopie wychowawczym

kobieta wracająca do pracy

Wracasz z urlopu wychowawczego? Nie wiesz co czeka Cię w pracy? Jeśli tak, to zapoznaj się z poniższym artykułem, który pozwoli Ci lepiej przygotować się do pracy po urlopie. Musisz wiedzieć, że w związku z powrotem pracownika z urlopu wychowawczego do pracy na pracodawcę nakładane są określone obowiązki. To właśnie te regulacje kodeksu pracy mają zagwarantować powracającym pracownikom warunki pracy jak najbardziej podobne do tych sprzed urlopu.

Warto wiedzieć, że pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego należy się katalog praw przewidziany przepisami kodeksu pracy. Co do zasady nie może on np. zostać zwolniony w trakcie przebywania na urlopie. Stosunek pracy z powracającym pracownikiem może też zostać rozwiązany tylko w sytuacji upadłości albo likwidacji pracodawcy lub też przy zastosowaniu przepisów o zwolnieniach grupowych.

Jak wrócić do pracy po urlopie wychowawczym?

Niemniej jednak powrót do pracy po urlopie wychowawczym to dla wielu pracowników trudny okres. Trzeba bowiem, nawet po kilku latach opieki nad dzieckiem, znowu wdrożyć się w swoje obowiązki pracownicze. Dodatkowym niepokojem może być niepewność co do stanu prawnego takiego pracownika.

Niewątpliwie po urlopie wychowawczym każdy pracownik ma należyte prawo do powrócenia na swoje stanowisko, na którym to pracował przed swoim pójściem na urlop. Jeśli natomiast to stanowisko przestało już istnieć może on z powodzeniem rozpocząć pracę na stanowisku równorzędnym czy też odpowiadającym kwalifikacjom pracownika. Co ważne,  kwalifikacje te mogą dotyczyć zarówno doświadczenia zawodowego, jak i wykształcenia. Ważne jest to również to, że pracownik po urlopie wychowawczym nie może zostać przydzielony do pracy na stanowisku o wynagrodzeniu niższym niż to, które otrzymywał przed urlopem. A zatem tak samo jak jest to w przypadku powrotu po urlopie macierzyńskim. Nie wymaga to też rozwiązywania trwającej umowy o pracę, ponieważ urlop wychowawczy jest również wliczany do stażu pracy pracownika.

Jak przygotować się do powrotu do pracy?

Wiele kobiet poprzez macierzyństwo nie zawiesza lub nie kończy kariery zawodowej. Macierzyństwo nie stanowi też czynnika utrudniającego powrót młodej mamy do pracy po urlopie macierzyńskim czy też wychowawczym. Warto jednak mieć świadomość, że decyzja o powrocie do pracy wiąże się z koniecznością zmierzenia się z zupełnie nowym wyzwaniem. Przede wszystkim, jeśli jest to pierwsze doświadczenie takiego rodzaju, czyli pierwsze macierzyństwo.

Warto zatem dobrze przygotować się do powrotu do pracy. Dobrze jest zatem pamiętać, aby porozmawiać z kierownikiem i bardzo precyzyjnie ustalić oczekiwania, jakie przed osobą powracającą do pracy stawia. Jeśli z kolei stawiane są zupełnie nowe cele, to bardzo ważna jest perspektywa ich realizacji. Zdecydowanie lepiej jest, aby były to cele kwartalne aniżeli roczne. Jeśli natomiast pojawiły się nowe zadania i zmienił  się zakres odpowiedzialności, młoda mama powinna szczególnie zadbać o dokładne określenie czasu ich wdrożenia.

 

Sylwia Haliniak