Jak poradzić sobie z nieuczciwym pracodawcą?

biznesman

Wymagania dotyczące pracowników niezależnie od branży są ogromne. Wiele mówi się o kompetencjach, doświadczeniu, wykształceniu oraz dyspozycyjności, wysokiej kulturze osobistej i uczciwości. A co z pracodawcami? Jak poradzić sobie z szefem, który nie przestrzega przepisów kodeksu pracy, stosuje mobbing czy dyskryminuje pracowników?

Zagrożenia w pracy 

Mobbing

Zgodnie z art. 94 § 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu. Polegają one na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu. Ponadto poniżaj lub ośmieszają, izolują lub wykluczają pracownika z zespołu.

Mobbing może przybierać różne formy, dlatego ważne jest zapoznanie się z tym terminem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że padły ofiarą mobbingu zawodowego.

Dyskryminacja

W szczególności wiek, płeć, niepełnosprawność, rasa, religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne, to najczęstsze zmienne podlegające dyskryminacji. Dyskryminację dzielimy na pośrednią i bezpośrednią.

Dyskryminacja bezpośrednia – jeśli pracownik z jednaj lub kilku przyczyn jest bądź był traktowany mniej korzystnie od innych pracowników.

Dyskryminacja pośrednia – znacznie trudniejsza do udowodnienia pracodawcy. Cechą dyskryminacji pośredniej jest to, że formalnie wszyscy pracownicy są traktowani jednakowo, jednak po  wnikliwej analizie warunków pracy, okazuje się, że są znacznie dysproporcje między pracownikami.

Brak wypłat

Terminowa i adekwatna do stanowiska wypłata, została wpisana do katalogu podstawowych powinności pracodawcy (art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy). Pracodawca jest więc zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia. Naruszenie obowiązku wypłacenia traktowane jest jako wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1000 zł do nawet 30 tys. zł. Na brak regularnych i terminowych wypłat często narzekają polscy pracownicy zatrudnieni zagranicą. Dlatego też bezpieczniej jest skorzystać z agencji lub firmy pośredniczącej w zatrudnianiu pracowników zagranicę. Sprawdź, co ryzykujesz wyjeżdżając do pracy w Niemczech jako opiekunka bez pośredników.

Prawa pracownika

Każdej osobie w Polsce zatrudnionej na umowę o pracę przysługują pewne prawa, których naruszenie przez pracodawcę skutkują kary grzywny, a nawet pozbawienie wolności. W Kodeksie Pracy znajdziemy takie prawa pracownika, jak: godziwe wynagrodzenie za wykonaną pracę, zakaz dyskryminacji, prawo do wypoczynku czy prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania jedynie tych obowiązków, które wynikają z umowy.

Instytucje chroniące praw pracownika

Wciąż niewiele osób wie, co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca jest wobec nich nieuczciwy. Dlatego znajomość Kodeksu Pracy jest bardzo przydatne. Dzięki poznaniu swoich praw oraz obowiązków, jesteśmy wstanie dostrzec, kiedy pracodawca stosuje wobec nas nadużycia i możemy z tym walczyć.

 

Instytucją stworzoną specjalnie do kontroli pracodawców jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). W każdej chwili można zgłosić się do instytucji na bezpłatną poradę prawną. Równolegle swoją sprawę można skierować do Sądu Pracy. Minusem powyższych rozwiązań jest fakt, że chronią one jedynie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku umowy o dzieło/zlecenie można wystąpić jedynie z powództwa cywilnego.

 

Angelika Wylegała